ETER
KRZYSZTOF ZANUSSI
WIELKA KOLEKCJA
W SPRZEDAŻY
POKOT
AGNIESZKA HOLLAND

NAGRODA „ZA WKŁAD W ROZWÓJ KINA”

8 lipca Krzysztof Zanussi otrzymał w Swietłogorsku nagrodę „Za wkład w rozwój kina” podczas ceremonii otwarcia XVI Międzynarodowеgo Festiwalu Filmowеgo „Bałtyckie debiuty”.

„17 CZERWCA O 17:00”

Dyrektor Studia Filmowego „TOR”, Krzysztof Zanussi, 17 czerwca obchodził 80. urodziny.

NOWY ZARZĄD KIPA

Z radością informujemy, że wiceprezeską nowo powołanego Zarządu KIPA została Irena Strzałkowska, Z-ca Dyrektora Studia Filmowego TOR.

BLOG KRZYSZTOFA ZANUSSIEGO

Zapraszamy do lektury cyklicznych komentarzy Krzysztofa Zanussiego, który przekazuje nam swoje przemyślenia, refleksje i opinie związane z bieżącymi wydarzeniami.

Fundusze Europejskie - Program Polska Cyfrowa
Martin Scorsese - MASTERPIECES OF POLISH CINEMA BIP Kultura na Widoku logo MKiDN
Unia Europejska - Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,


Zgodnie z zarządzeniem1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3września 2019 r. z dniem 1 października 2019 r. nastąpiło połączeniepaństwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", StudioFilmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia FilmówDokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych.Powstała w wyniku połączenia państwowa instytucja kultury działaod dnia1 października 2019r. pod nazwą Wytwórnia Filmów Dokumentalnych iFabularnych.


W związku z powyższym prosimy aby korespondencje i zapytania kierować do WYTWÓRNI FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH


Poniżej link:


http://www.wfdif.pl/pl/kontakt


[1] ZarządzenieMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia3 września 2019 r.wsprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", StudioFilmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnychoraz Studio Miniatur Filmowych oraz utworzenia państwowej instytucji kultury -Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (opublikowane w Dzienniku Urz. MKiDNpoz 89 z 2019r.).