"OBCE CIAŁO" RUSZA DO ROSJI

Już 25 maja rozpocznie się rosyjska część zdjęć do filmu Krzysztofa Zanussiego "Obce ciało". Ekipa wyrusza do Moskwy, gdzie przy wsparciu rosyjskich koproducentów i partnerów  - firm Ineureka oraz Bella Vostok Ltd.zrealizowane zostaną ostatnie dni zdjęciowe do filmu.

Autorem zdjęć do filmu jest Piotr Niemyjski ("Lęk wysokości", "Baczyński"). „Obce ciało” jest produkcją Studia Filmowego TOR. Projekt powstaje w koprodukcji z Revolver Film (Włochy) i Ineureka, Bella Vostok Ltd. (Rosja) oraz WFDiF (Polska) przy współfinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Ministerstwa Kultury. 

Fundusze Europejskie - Program Polska Cyfrowa
Martin Scorsese - MASTERPIECES OF POLISH CINEMA BIP Kultura na Widoku logo MKiDN
Unia Europejska - Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,


Zgodnie z zarządzeniem1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3września 2019 r. z dniem 1 października 2019 r. nastąpiło połączeniepaństwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", StudioFilmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia FilmówDokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych.Powstała w wyniku połączenia państwowa instytucja kultury działaod dnia1 października 2019r. pod nazwą Wytwórnia Filmów Dokumentalnych iFabularnych.


W związku z powyższym prosimy aby korespondencje i zapytania kierować do WYTWÓRNI FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH


Poniżej link:


http://www.wfdif.pl/pl/kontakt


[1] ZarządzenieMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia3 września 2019 r.wsprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", StudioFilmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnychoraz Studio Miniatur Filmowych oraz utworzenia państwowej instytucji kultury -Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (opublikowane w Dzienniku Urz. MKiDNpoz 89 z 2019r.).