RADA PROGRAMOWA

 Rada Programowa Studia Filmowego TOR

Rada Programowa jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora Studia Filmowego „Tor”. Do zadań Rady należy:
a) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania, rocznych planów działalności Studia Filmowego „Tor” oraz ocena ich realizacji;
b) poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Studia Filmowego „Tor”;
c) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Studia Filmowego „Tor”;
d) doradztwo w sprawach dotyczących działalności Studia Filmowego „Tor”, wnioskowanych przez Dyrektora.

Skład Rady Programowej:

Janusz Majewski - Przewodniczący Rady

Maciej Skalski - członek Rady

Jerzy Sosnowski - członek Rady


Opublikował: Joanna Lipińska
Publikacja dnia: 08.11.2013
Podpisał: Joanna Lipińska
Dokument z dnia: 08.11.2013
Dokument oglądany razy: 6395
12.12.2019 // www.tor.com.pl/bip