Blizna
KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI
OPIS

Dramat społeczno - obyczajowy. Niefortunne zlokalizowanie budowy kombinatu chemicznego stanowi pretekst do analizy problemów sprawowania władzy, ukazania mechanizmów osłabienia więzi między podejmującymi decyzje - a tymi, którzy je realizują oraz ponoszą ich konsekwencje. Dyrektor Bednarz kieruje w latach sześćdziesiątych budową wielkiego kombinatu, który został zlokalizowany na terenie prastarej puszczy, choć niedaleko, ale w innym województwie, były do dyspozycji nieużytki. Skutki tej decyzji szybko okazują się fatalne, cofnąć jej jednak już nie można. Dochodzi do coraz częstszych i ostrzejszych konfliktów z mieszkańcami i robotnikami. W czasie dramatycznych wydarzeń 1970 roku Bednarz staje po stronie robotników, ale - zmęczony i rozgoryczony - odchodzi i wraca na Śląsk do żony i córki wychowującej samotnie swoje dziecko.

NAGRODY

Nagroda Specjalna Jury na III FPFF w Gdańsku
Złote Grono nagroda Jury SFP przyznana w czasie Lubuskiego Lata Filmowego Łagów'78

REŻYSERIA
KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI
SCENARIUSZ
KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI
ZDJĘCIA
SŁAWOMIR IDZIAK

MUZYKA

STANISŁAW RADWAN

OBSADA

HALINA WINIARSKA

ŻONA BEDNARZA


JOANNA ORZESZKOWSKA

CÓRKA BEDNARZA


JADWIGA BRYNIARSKA
AGNIESZKA HOLLAND

HANIA, SEKRETARKA BEDNARZA


MAŁGORZATA LEŚNIEWSKA

PANI MAŁGOSIA, MIESZKANKA OLECKA NA SPOTKANIU U BEDNARZA


ASJA ŁAMTIUGINA

MIESZKANKA OLECKA NA SPOTKANIU U BEDNARZA


HALINA RASIAKÓWNA
BARBARA HORAWIANKA

DUBBING ROLI HALINY WINIARSKIEJ


FRANCISZEK PIECZKA

STEFAN BEDNARZ, DYREKTOR KOMBINATU W OLECKU


JERZY STUHR

ASYSTENT DYREKTORA BEDNARZA


JAN SKOTNICKI

STANISŁAW LECH, KIEROWNIK TRANSPORTU W KOMBINACIE


STANISŁAW IGAR

MINISTER


MICHAŁ TARKOWSKI

MICHAŁ GAŁECKI, REDAKTOR Z TELEWIZJI


ANDRZEJ SKUPIEŃ

PRACOWNIK PREZYDIUM RADY NARODOWEJ W OLECKU


RYSZARD BACCIARELLI

ARCHITEKT NA SPOTKANIU MIESZKAŃCÓW OLECKA Z PRZEWODNICZĄCYM


F. BARFUSS
BOHDAN EJMONT

UCZESTNIK NARADY U PRZEWODNICZĄCEGO


HENRYK HUNKO

MIESZKANIEC OLECKA


JAN JERUZAL
ZBIGNIEW LESIEŃ

SOCJOLOG


KONRAD MORAWSKI

KADROWIEC RAMOWICZ


JERZY PRAŻMOWSKI

INŻYNIER


JAN STAWARZ

UCZESTNIK NARADY U PRZEWODNICZĄCEGO


WOJCIECH STOCKINGER
KAZIMIERZ SUŁKOWSKI
PAWEŁ KĘDZIERSKI

SOCJOLOG


TOMASZ ZYGADŁO

SOCJOLOG


MARIUSZ DMOCHOWSKI

BOLESŁAW, PRZEWODNICZĄCY RADY NARODOWEJ W OLECKU


STANISŁAW MICHALSKI

PRACOWNIK MINISTERSTWA, KOLEGA BEDNARZA


ROK PRODUKCJI
1976
CZAS TRWANIA
97 MIN
GALERIA MULTIMEDIA
WYDANIA
DVD (Best Film)
FILM
ZREKONSTRUOWANY
CYFROWO
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+ NInA oraz Programu Operacyjnego Edukacja i Upowszechnianie Kultury Filmowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. logo Kultura+, MKiDN, Digitalizacja logo NiNA, PISF
Fundusze Europejskie - Program Polska Cyfrowa
Martin Scorsese - MASTERPIECES OF POLISH CINEMA BIP Kultura na Widoku logo MKiDN
Unia Europejska - Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,


Zgodnie z zarządzeniem1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3września 2019 r. z dniem 1 października 2019 r. nastąpiło połączeniepaństwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", StudioFilmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia FilmówDokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych.Powstała w wyniku połączenia państwowa instytucja kultury działaod dnia1 października 2019r. pod nazwą Wytwórnia Filmów Dokumentalnych iFabularnych.


W związku z powyższym prosimy aby korespondencje i zapytania kierować do WYTWÓRNI FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH


Poniżej link:


http://www.wfdif.pl/pl/kontakt


[1] ZarządzenieMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia3 września 2019 r.wsprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", StudioFilmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnychoraz Studio Miniatur Filmowych oraz utworzenia państwowej instytucji kultury -Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (opublikowane w Dzienniku Urz. MKiDNpoz 89 z 2019r.).