Świadectwo urodzenia
STANISŁAW RÓŻEWICZ
OPIS

Trzy nowele, ukazujące pełną napięcia atmosferę codzienności okupacyjnej widzianej oczami dzieci.

„Na drodze”: Bohaterami noweli są zagubiony we wrześniowej zawierusze chłopiec i Józef, żołnierz wiozący po rozbiciu oddziału nikomu już niepotrzebna kancelarię. W końcu i Józef chwyci za karabin i stanie do nierównej walki.

„List z obozu”: Trzej bracia, bohaterowie noweli, pomagają matce w trudnych dniach okupacji. Ze szczególną troską i czcią opiekują się mundurem oficerskim ojca, który przebywa w obozie jenieckim. Kiedy zjawia się u nich jeniec radziecki, uciekinier z pobliskiego obozu dadzą mu buty i płaszcz ojca.

„Kropla krwi”: Bohaterką jest ukrywająca się w sierocińcu dziewczynka żydowska, u której oficerowie Gestapo odkrywają typowe cechy aryjskie.

NAGRODY

MFF dla Dzieci i Młodzieży w Wenecji 1961 - Lew św. Marka
Nagroda Ministra Kultury i Sztuki I stopnia dla Stanisława Różewicza i Stanisława Lotha (przyznana w 1962)
MFF dla Młodzieży w Cannes 1962: Grand Prix; Nagroda FIPRESCI

REŻYSERIA
STANISŁAW RÓŻEWICZ
SCENARIUSZ
STANISŁAW RÓŻEWICZ TADEUSZ RÓŻEWICZ
ZDJĘCIA
STANISŁAW LOTH

MUZYKA

LUCJAN KASZYCKI

OBSADA

BARBARA RACHWALSKA

KOBIETA Z LEŚNICZÓWKI


BARBARA WAŁKÓWNA
KRYSTYNA FELDMAN

CHŁOPKA Z PACYFIKOWANEJ WSI


MARIA KANIEWSKA

SĄSIADKA POŻYCZAJĄCA NAFTĘ


JADWIGA KURYLUK

LUDKA


BEATA BARSZCZEWSKA

MIRKA


ZOFIA MAŁYNICZ

KIEROWNICZKA PRZYTUŁKU


MAŁGORZATA LEŚNIEWSKA

PIELĘGNIARKA


WANDA ŁUCZYCKA

CIEŚLIKOWA


MARIA CIESIELSKA

WYCHOWAWCZYNI URSZULA


HALINA GRYGLASZEWSKA

DOKTOROWA


MARYSIA HROBACZEWSKA
WANDA JAKUBIŃSKA

BABINA


BOHDANA MAJDA

UCZESTNICZKA PIJAŃSTWA


HALINA BILLING

SĄSIADKA ZIELIŃSKICH


HENRYK MODRZEWSKI
HENRYK HRYNIEWICZ

JANEK


WOJCIECH SIEMION

TABORYTA JÓZEF


MIECZYSŁAW STOOR

NIEMIECKI MOTOCYKLISTA


JANUSZ KŁOSIŃSKI

SKLEPIKARZ


JÓZEF TERYKS

CHŁOP Z PACYFIKOWANEJ WSI


EDWARD MINCER

ZBYSZEK


ANDRZEJ BANASZEWSKI

HENIEK


PAWEŁ RÓŻEWICZ

JACEK


STANISŁAW MILSKI

SĄSIAD CIZIAK


JÓZEF NALBERCZAK

JENIEC


TADEUSZ SCHMIDT

ŻANDARM


JÓZEF ZBIRÓG

BANSCHUTZ


ZBIGNIEW SKOWROŃSKI

MĘŻCZYZNA NA ULICY


ZDZISŁAW MROŻEWSKI

DOKTOR ORZECHOWSKI


MARIUSZ DMOCHOWSKI

GESTAPOWIEC


EMIL KAREWICZ

LEKARZ NIEMIECKI


ZYGMUNT ZINTEL

TŁUMACZ


JANUSZ PALUSZKIEWICZ
ADAM KWIATKOWSKI

PASAŻER W POCIĄGU


LEONARD ANDRZEJEWSKI

UCZESTNIK PIJAŃSTWA


WŁODZIMIERZ KWASKOWSKI

PIJANY MĘŻCZYZNA Z WĄSIKIEM


JANUSZ ZIEJEWSKI

ŻANDARM NIEMIECKI PROWADZĄCY JEŃCA


ROK PRODUKCJI
1962
CZAS TRWANIA
99 MIN
GALERIA GALERIA REKONSTRUKCJA MULTIMEDIA
WYDANIA
DVD „50 lat Polskiej Szkoły Filmowej” Polski Instytut Sztuki Filmowej (wydawca Best Film)

DVD „50 Years of Polish Film School” by Polish Film Institute (publisher Best Film)
FILM
ZREKONSTRUOWANY
CYFROWO
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+ NInA oraz Programu Operacyjnego Edukacja i Upowszechnianie Kultury Filmowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. logo Kultura+, MKiDN, Digitalizacja logo NiNA, PISF
Fundusze Europejskie - Program Polska Cyfrowa
Martin Scorsese - MASTERPIECES OF POLISH CINEMA BIP Kultura na Widoku logo MKiDN
Unia Europejska - Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,


Zgodnie z zarządzeniem1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3września 2019 r. z dniem 1 października 2019 r. nastąpiło połączeniepaństwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", StudioFilmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia FilmówDokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych.Powstała w wyniku połączenia państwowa instytucja kultury działaod dnia1 października 2019r. pod nazwą Wytwórnia Filmów Dokumentalnych iFabularnych.


W związku z powyższym prosimy aby korespondencje i zapytania kierować do WYTWÓRNI FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH


Poniżej link:


http://www.wfdif.pl/pl/kontakt


[1] ZarządzenieMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia3 września 2019 r.wsprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", StudioFilmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnychoraz Studio Miniatur Filmowych oraz utworzenia państwowej instytucji kultury -Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (opublikowane w Dzienniku Urz. MKiDNpoz 89 z 2019r.).