Struktura kryształu
KRZYSZTOF ZANUSSI
OPIS

Młody fizyk Jan pracuje jako meteorolog. Mieszka na wsi wraz z żoną, nauczycielką w miejscowej szkole. Tymczasem jego uniwersytecki kolega Marek robi błyskotliwą karierę naukową. Przyjeżdża on, by skłonić Jana do powrotu do pracy naukowej w stolicy. Starcie dwóch postaw, charakterów, wyobrażeń o sensie życia. Argumenty Marka nie przekonują Jana.

Odmienne losy bohaterów filmu, z których jeden robi błyskotliwą karierę naukową, drugi natomiast decyduje się na mniej efektowną pracę na prowincji - egzemplifikują konflikt między racjonalnie pragmatycznym a humanistycznym modelem życia.

NAGRODY

Mar del Plata (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) - Nagroda za scenariusz, Nagroda argentyńskich krytyków filmowych za debiut reżyserski, Nagroda Federacji Argentyńskich Klubów Filmowych
Łagów (Lubuskie Lato Filmowe)-nagroda za zdjęcia
Syrenka Warszawska (nagroda Klubu Krytyki Filmowej SDP) - w kategorii filmu fabularnego za "wnikliwe ukazanie postaw ludzkich w kontekście problemów naszej współczesności"
Valladolid (MTF)-Premio Cidad de Valladolid
Panama (MFF)-nagroda specjalna
Kolombo (MFF)-II nagroda
Nagroda im. Andrzeja Munka

REŻYSERIA
KRZYSZTOF ZANUSSI
SCENARIUSZ
KRZYSZTOF ZANUSSI
ZDJĘCIA
STEFAN MATYJASZKIEWICZ

MUZYKA

WOJCIECH KILAR

OBSADA

BARBARA WRZESIŃSKA

ANNA


URSZULA GAŁECKA

AKTORKA W FILMIE


MONIKA DZIENISIEWICZ-OLBRYCHSKA

WYSTĘPUJE W ROLI SAMEJ SIEBIE


BARBARA WACHOWICZ

WYSTĘPUJE W ROLI SAMEJ SIEBIE


JAN MYSŁOWICZ

JAN, MĄŻ ANNY


ANDRZEJ ŻARNECKI

MAREK KAWECKI


WŁADYSŁAW JAREMA

DZIADEK


ADAM DĘBSKI

LEŚNICZY


DANIEL OLBRYCHSKI

WYSTĘPUJE W ROLI SAMEGO SIEBIE


ROK PRODUKCJI
1969
GALERIA GALERIA REKONSTRUKCJA MULTIMEDIA
WYDANIA
DVD (Vision Film Distribution)
FILM
ZREKONSTRUOWANY
CYFROWO
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+ NInA oraz Programu Operacyjnego Edukacja i Upowszechnianie Kultury Filmowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. logo Kultura+, MKiDN, Digitalizacja logo NiNA, PISF
Fundusze Europejskie - Program Polska Cyfrowa
Martin Scorsese - MASTERPIECES OF POLISH CINEMA BIP Kultura na Widoku logo MKiDN
Unia Europejska - Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,


Zgodnie z zarządzeniem1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3września 2019 r. z dniem 1 października 2019 r. nastąpiło połączeniepaństwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", StudioFilmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia FilmówDokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych.Powstała w wyniku połączenia państwowa instytucja kultury działaod dnia1 października 2019r. pod nazwą Wytwórnia Filmów Dokumentalnych iFabularnych.


W związku z powyższym prosimy aby korespondencje i zapytania kierować do WYTWÓRNI FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH


Poniżej link:


http://www.wfdif.pl/pl/kontakt


[1] ZarządzenieMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia3 września 2019 r.wsprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", StudioFilmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnychoraz Studio Miniatur Filmowych oraz utworzenia państwowej instytucji kultury -Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (opublikowane w Dzienniku Urz. MKiDNpoz 89 z 2019r.).