Szpital Przemienienia
EDWARD ŻEBROWSKI
OPIS

Traktat moralny, którego akcja rozgrywa się na początku hitlerowskiej okupacji w likwidowanym przez Niemców szpitalu psychiatrycznym; podejmuje problematykę odpowiedzialności w warunkach totalnego zagrożenia. Początek okupacji. Zamknięty świat szpitala dla psychicznie chorych. Doktor Kauters ceni tylko metody chirurgiczne, dr Rygier jest wyznawcą silnej władzy, dr Marglewski uważa chorobę psychiczną za rodzaj nawiedzenia, dr Nosilewska uciekła z Austrii po zajęciu jej przez hitlerowców. Literat Sekułowski szuka w szpitalu schronienia. Młody, nowo przybyły lekarz Stefan nie chce być biernym widzem zastanej sytuacji i zdarzeń . . . Niemcy postanawiają zlikwidować szpital, zabić pacjentów. Sekułowski popełnia samobójstwo, dr Kauters podaje sie za Niemca, dr Rygier odrzuca możliwość ratunku, deklaruje polskość, dr Nosilewska przyznaje, ze jest Żydowką, los dyrektora jest z góry przesądzony. Niemcy wywożą pacjentów do lasu, gdzie czeka ich roztrzelanie. Zginie także Stefan, usiłujący uratować rannego chłopca - pacjenta.

NAGRODY

Nagroda Główna Srebrne Lwy Gdańskie na VI FPFF w Gdańsku
I wyróżnienie na XXXII MFF w Locarno
Nagroda Polskiej Federacji DKF Don Kichot na Lubuskim Lecie Filmowym w Łagowie

REŻYSERIA
EDWARD ŻEBROWSKI
SCENARIUSZ
MICHAŁ KOMAR EDWARD ŻEBROWSKI
ZDJĘCIA
WITOLD SOBOCIŃSKI

MUZYKA

STANISŁAW RADWAN

OBSADA

EWA DAŁKOWSKA

DOKTOR NOSILEWSKA


KATARZYNA EJMONT

PACJENTKA SZPITALA


ANNA JARACZÓWNA

PACJENTKA SZPITALA


ELŻBIETA KARKOSZKA

PACJENTKA SZPITALA


WIESŁAWA MAZURKIEWICZ

PACJENTKA SZPITALA


KRYSTYNA SZNERR-MIERZEJEWSKA

PACJENTKA SZPITALA


A. RUTKOWSKA
MAGDA TERESA WÓJCIK

NOWACKA, ŻONA INŻYNIERA


PIOTR DEJMEK

STEFAN


HENRYK BISTA

DOKTOR KAUTERS


GUSTAW HOLOUBEK

PISARZ ZYGMUNT SEKUŁOWSKI


ZYGMUNT HUBNER

DOKTOR PAJĄCZKOWSKI, DYREKTOR SZPITALA


RYSZARD KOTYS

PIELĘGNIARZ JÓZEF


KLAUS PIONTEK

SS-MAN THIESDORF


WOJCIECH PSZONIAK

DOKTOR MARGLEWSKI


ZBIGNIEW ZAPASIEWICZ

DOKTOR RYGIER


ADAM GESSLER

PACJENT SZPITALA


WŁADYSŁAW KOWALSKI

PACJENT SZPITALA


BORYS MARYNOWSKI

SS-MAN


ZDZISŁAW SZYMAŃSKI

PACJENT SZPITALA


ANDRZEJ RÓŻYCKI
PIOTR SZULKIN

KOMPOZYTOR JAKUB, PACJENT SZPITALA


MARCIN TROŃSKI-SZALAWSKI

DOKTOR STANISŁAW KOZŁOWSKI, KOLEGA STEFANA


BOGDAN ŁYSAKOWSKI

ŻANDARM SS


ANDRZEJ SZENAJCH

GOŚĆ NA PRELEKCJI SEKUŁOWSKIEGO I IMIENINACH DYREKTORA PAJĄCZKOWSKIEGO


KRZYSZTOF ŚWIĘTOCHOWSKI

GOŚĆ NA IMIENINACH DYREKTORA PAJĄCZKOWSKIEGO


JERZY BIŃCZYCKI

INŻYNIER ANDRZEJ NOWACKI, PACJENT SZPITALA CHORY NA RAKA MÓZGU


ROK PRODUKCJI
1978
CZAS TRWANIA
90 MIN
GALERIA GALERIA REKONSTRUKCJA MULTIMEDIA
FILM
ZREKONSTRUOWANY
CYFROWO
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+ NInA oraz Programu Operacyjnego Edukacja i Upowszechnianie Kultury Filmowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. logo Kultura+, MKiDN, Digitalizacja logo NiNA, PISF
Fundusze Europejskie - Program Polska Cyfrowa
Martin Scorsese - MASTERPIECES OF POLISH CINEMA BIP Kultura na Widoku logo MKiDN
Unia Europejska - Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,


Zgodnie z zarządzeniem1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3września 2019 r. z dniem 1 października 2019 r. nastąpiło połączeniepaństwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", StudioFilmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia FilmówDokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych.Powstała w wyniku połączenia państwowa instytucja kultury działaod dnia1 października 2019r. pod nazwą Wytwórnia Filmów Dokumentalnych iFabularnych.


W związku z powyższym prosimy aby korespondencje i zapytania kierować do WYTWÓRNI FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH


Poniżej link:


http://www.wfdif.pl/pl/kontakt


[1] ZarządzenieMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia3 września 2019 r.wsprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", StudioFilmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnychoraz Studio Miniatur Filmowych oraz utworzenia państwowej instytucji kultury -Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (opublikowane w Dzienniku Urz. MKiDNpoz 89 z 2019r.).