Wizja lokalna 1901
FILIP BAJON
OPIS

Wiosna 1901 roku. Dzieci maszerują po dziedzińcu szkoły we Wrześni. Brakuje jednej z klas. Okazuje się, że jej uczniowie odmówili zmówienia modlitwy w jezyku niemieckim, za karę zostali zamknięci w sali. Klasa Bronki, Antka i Kacpra postanawia przyłączyć się do protestu kolegów. Rektor szkoły Fedtke, inspektor Winter i inni nauczyciele zmuszają do odpowiedzi po niemiecku kilkoro dzieci, pozostali dalej milczą. W samo południe uczniowie zostają przyprowadzeni na szkolny korytarz, gdzie mają otrzymać chłostę. Wtedy do szkoły wdzierają się rodzice oburzeni znęcaniem się nad dziećmi. Żandarmi spisują ich nazwiska. Mijają dni, dzieci dalej odmawiają nauki w jezyku niemieckim. Kierownictwo szkoły naciska na rodziców, w wyniku tego kilkoro uczniów wraca do nauki. Inni udają sie do starego wiatraka, gdyż wierzą, że ujrzą tam znak od Boga, który widzi ich cierpienia. Sprawa nabiera rozgłosu. Władze szkolne szantażują dzieci i rodziców, w końcu strajkują tylko Antek, Kacper i Bronka. Przybywa wojsko. Odbywa się proces. Trójka dzieci zostaje uniewinniona, natomiast rodzice, którzy pospieszyli im z pomocą, otrzymują kary więzienia do 2 lat.

NAGRODY

Nagroda Dziennikarzy na VII FPFF w Gdańsku
I Nagroda Główna Srebrne Lwy Gdańskie na VII FPFFw Gdańsku

REŻYSERIA
FILIP BAJON
SCENARIUSZ
FILIP BAJON
ZDJĘCIA
JERZY ZIELIŃSKI

MUZYKA

ZDZISŁAW SZOSTAK

OBSADA

MAŁGORZATA ZAŁUSKA
ELŻBIETA BORYSIAK

BRONKA OLEJNICZAK


MARZENA FRYDRYSZAK
RENATA RÓŻYCKA
GRAŻYNA WITCZAK
GABRIELA WOJTKOWIAK
HELENA KOWALCZYKOWA

SPRZĄTACZKA GADZIŃSKA


TADEUSZ ŁOMNICKI

BURMISTRZ MOSSENBACH


DANIEL OLBRYCHSKI

KSIĄDZ PACZKOWSKI


JERZY STUHR

RADCA WAGNER


ZYGMUNT BIELAWSKI

NAUCZYCIEL POHL


HENRYK BISTA

REKTOR SZKOŁY FEDTKE


ZDZISŁAW WARDEJN

NAUCZYCIEL KORALEWSKI


ANDRZEJ WASILEWICZ

NAUCZYCIEL GARDO


MIECZYSŁAW VOIT

HRABIA KOŚCIELEWSKI


STANISŁAW MICHALSKI

PROKURATOR LANGNER


JERZY TRELA

WINKLER, OJCIEC ANTKA


WIRGILIUSZ GRYŃ

SMÓLKOWSKI, OJCIEC KACPRA


ALFRED STRUWE
KAROL STURM
JACEK (JACK) REKNITZ
PAWEŁ WOJTCZAK
ZBIGNIEW BUCZKOWSKI

PRZEMYTNIK ACHIM


JANUSZ MICHAŁOWSKI

FOTOGRAF


TADEUSZ GWIAZDOWSKI
MICHAŁ LEŚNIAK

MIESZKANIEC WRZEŚNI


WŁODZIMIERZ MUSIAŁ

MIESZKANIEC WRZEŚNI


MARIAN POGASZ
WIESŁAW KOMASA
ZDZISŁAW SZYMBORSKI
KRZYSZTOF KOZŁOWSKI

ANTEK WINKLER


GRZEGORZ DOBRZYCKI

KACPER SMÓLKOWSKI


MAREK ADAMOWICZ
JAROSŁAW GÓRKA
ANDRZEJ KURCZEWSKI
ROMAN ŁAWNICZAK
LESZEK KUBIAK
ZBIGNIEW NOWAK
JAROSŁAW OSZTYNOWICZ
JANUSZ STACHOWSKI
SŁAWOMIR WALCZYK
WALDEMAR ŁUKASIK
CZESŁAW MAGNOWSKI
WIESŁAW WÓJCIK
KAZIMIERZ BŁASZCZYŃSKI
STANISŁAW IGAR

POSEŁ GŁĘBOCKI


WIESŁAW DRZEWICZ

INSPEKTOR WINTER


ROK PRODUKCJI
1980
CZAS TRWANIA
86 MIN
GALERIA
FILM W TRAKCIE
REKONSTRUKCJI
CYFROWEJ
W 2016 roku została przeprowadzona digitalizacja i rekonstrukcja cyfrowa obrazu filmu „Wizja lokalna 1901”. Odważne dzieło Filipa Bajona nawiązuje do wydarzeń, które w polskiej historii zapamiętane zostały jako „strajk dzieci wrzesińskich”. Dzisiaj, po niemal 36 latach, możemy oglądać obraz filmu w nowej, świetnej jakości. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Edukacja i Kultura pn. „Udostępnianie, digitalizacja i rekonstrukcja cyfrowa unikatowego dorobku filmowego” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Studio Filmowe TOR jest partnerem projektu. W roku 2017 planowana jest digitalizacja oraz rekonstrukcja dźwięku do filmu. logo digitalizacja, MKiDN
Fundusze Europejskie - Program Polska Cyfrowa
Martin Scorsese - MASTERPIECES OF POLISH CINEMA BIP Kultura na Widoku logo MKiDN
Unia Europejska - Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,


Zgodnie z zarządzeniem1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3września 2019 r. z dniem 1 października 2019 r. nastąpiło połączeniepaństwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", StudioFilmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia FilmówDokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych.Powstała w wyniku połączenia państwowa instytucja kultury działaod dnia1 października 2019r. pod nazwą Wytwórnia Filmów Dokumentalnych iFabularnych.


W związku z powyższym prosimy aby korespondencje i zapytania kierować do WYTWÓRNI FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH


Poniżej link:


http://www.wfdif.pl/pl/kontakt


[1] ZarządzenieMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia3 września 2019 r.wsprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", StudioFilmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnychoraz Studio Miniatur Filmowych oraz utworzenia państwowej instytucji kultury -Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (opublikowane w Dzienniku Urz. MKiDNpoz 89 z 2019r.).