Aria dla atlety
FILIP BAJON
OPIS

NAGRODY

Opera Prima za debiut za XXIII MFF w San Remo
Nagroda Don Kichota przyznana w czasie Lubuskiego Lata Filmowego Łagów '80
Wyróżnienie na XXVIII MFF w San Sebastian
Brązowe Lwy Gdańskie za najlepszy debiut reżyserski na VI FPFF w Gdańsku
Nagroda Dziennikarzy Jantar ?79 za najlepszy debiut reżyserski w polskim przeglądzie debiutów na VII Koszlińskich Spotkaniach Filmowych Młodzi i Film

REŻYSERIA
FILIP BAJON
SCENARIUSZ
FILIP BAJON
ZDJĘCIA
JERZY ZIELIŃSKI

MUZYKA

ZDZISŁAW SZOSTAK

OBSADA

EWA SAŁACKA
POLA RAKSA

CECYLIA


ELŻBIETA GOETEL

PRZYJACIÓŁKA CECYLII


WOJCIECH PSZONIAK

SIEDELMAYER


ZDZISŁAW WARDEJN

POPOW


ANDRZEJ WASILEWICZ

ABS


WITOLD DEDERKO

STARZEC NA ULICY


RYSZARD DEMBIŃSKI

KNAPP


TEODOR GENDERA

REDAKTOR


WITOLD GRUCA

CHOREOGRAF KNAPPA


WIRGILIUSZ GRYŃ

GEORG HITZLER


EMIL KAREWICZ

BREITKOPF


MICHAŁ LEŚNIAK

ZAPAŚNIK SPECHT


KRZYSZTOF LITWIN

PRZYJACIEL MESSALINIEGO


CZESŁAW MAGNOWSKI

ABS


JACEK RECKNITZ

AMERYKAŃSKI SPRAWOZDAWCA


ZBIGNIEW SAWAN

CLEMENCEAU


PIOTR SKRZYNECKI

WESTMAN


WIESŁAW WÓJCIK

MAX BRAUN


JÓZEF GRZESZCZAK

ŻANDARM, ZAPAŚNIK


JERZY ROGOWSKI

TRAGARZ


ROMAN WILHELMI

BOLCIO ROGALSKI


BOGUSZ BILEWSKI

"CYKLOP" BIEŃKOWSKI


KRZYSZTOF MAJCHRZAK

WŁADYSŁAW GÓRALEWICZ


H HUTNIK
WIESŁAW KOMASA
A MOTYL
BOGDAN BAER

DUBBING PIOTRA SKRZYNECKIEGO (WESTMAN, DYREKTOR CYRKU)


LUDWIK BENOIT

DUBBING WITOLDA DEDERKI (STARZEC NA ULICY)


BOGUMIŁ ANTCZAK
BOGUSŁAW SOCHNACKI

DUBBING CZESŁAWA MAGNOWSKIEGO (ABS)


RYSZARD PIETRUSKI

ŚPIEWAK BAPTISTO MESSALINI


ROK PRODUKCJI
1979
CZAS TRWANIA
96 MIN
GALERIA GALERIA REKONSTRUKCJA MULTIMEDIA
WYDANIA
DVD (Kino Polska)
AKTUALNOSCI:
FILM
ZREKONSTRUOWANY
CYFROWO
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+ NInA oraz Programu Operacyjnego Edukacja i Upowszechnianie Kultury Filmowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. logo Kultura+, MKiDN, Digitalizacja logo NiNA, PISF
Fundusze Europejskie - Program Polska Cyfrowa
Martin Scorsese - MASTERPIECES OF POLISH CINEMA BIP Kultura na Widoku logo MKiDN
Unia Europejska - Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,


Zgodnie z zarządzeniem1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3września 2019 r. z dniem 1 października 2019 r. nastąpiło połączeniepaństwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", StudioFilmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia FilmówDokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych.Powstała w wyniku połączenia państwowa instytucja kultury działaod dnia1 października 2019r. pod nazwą Wytwórnia Filmów Dokumentalnych iFabularnych.


W związku z powyższym prosimy aby korespondencje i zapytania kierować do WYTWÓRNI FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH


Poniżej link:


http://www.wfdif.pl/pl/kontakt


[1] ZarządzenieMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia3 września 2019 r.wsprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", StudioFilmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnychoraz Studio Miniatur Filmowych oraz utworzenia państwowej instytucji kultury -Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (opublikowane w Dzienniku Urz. MKiDNpoz 89 z 2019r.).