RSS
szukaj
A A A K
powrót na stronę główną Studia Filmowego Tor

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

STUDIO FILMOWE TOR ogłasza przetarg nieograniczony na

USŁUGI ARCHIWIZACJI, ZARZĄDZANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH CYFROWYCH FILMÓW PEŁNOMETRAŻOWYCH ZDIGITALIZOWANYCH I ZREKONSTRUOWANYCH CYFROWO w ramach projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”

Data ogłoszenia: 4 września 2019 r.

Oferty należy składać w w formie papierowej w siedzibie Studia:
ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa,
w terminie do 12 września 2019 r., godz. 12.00.

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz: .pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pobierz: .pdf)
Załącznik nr 1a – Lista filmów wraz z czasem ich trwania – CZĘŚĆ 1 (pobierz: .pdf)
Załącznik nr 1b – Lista filmów wraz z czasem ich trwania – CZĘŚĆ 2 (pobierz: .pdf)
Załącznik nr 2 – Umowa w sprawie Zamówienia (pobierz: .pdf)
Załącznik nr 3 do Załącznika nr 2 – Protokół (pobierz: .pdf)
Załącznik nr 3 – Formularz „Oferta” (pobierz:  .doc lub .rtf)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wstępne (pobierz:  .doc lub .rtf)
Załącznik nr 5 – Wykaz zrealizowanych zamówień (pobierz:  .docx lub .rtf)
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o dysponowaniu zapleczem technicznym (pobierz:  .docx lub .rtf)
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o dysponowaniu personelem (pobierz:  .docx lub .rtf)
Załącznik nr 8 – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (pobierz:  .docx lub .rtf)
Załącznik nr 9 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (pobierz:  .docx lub .rtf)

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Informacja o otwarciu ofert - część 1 projektu ( pobierz:  .pdf)
Informacja o otwarciu ofert - część 2 projektu ( pobierz:  .pdf))

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze oferty - część 1 projektu ( pobierz:  .pdf)
Informacja o wyborze oferty - część 2 projektu ( pobierz:  .pdf))

 

 


 

STUDIO FILMOWE TOR ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

USŁUGI ARCHIWIZACJI, ZARZĄDZANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH CYFROWYCH FILMÓW PEŁNOMETRAŻOWYCH ZDIGITALIZOWANYCH I ZREKONSTRUOWANYCH CYFROWO w ramach projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”

Data ogłoszenia: 14 sierpnia 2019 r.

Oferty należy składać w oryginale w formie pisemnej w siedzibie Studia:
ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa,
w terminie do 27 sierpnia 2019 r., godz. 12.00.

Do pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pobierz: .pdf)
Załącznik nr 1a – Lista filmów wraz z czasem ich trwania – CZĘŚĆ 1 (pobierz: .pdf)
Załącznik nr 1b – Lista filmów wraz z czasem ich trwania – CZĘŚĆ 2 (pobierz: .pdf)
Załącznik nr 2 – Umowa w sprawie Zamówienia (pobierz: .pdf)
Załącznik nr 3 do Załącznika nr 2 – Protokół (pobierz: .pdf)
Załącznik nr 3 – Formularz „Oferta” (pobierz:  .doc lub .rtf)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wstępne (pobierz:  .doc lub .rtf)
Załącznik nr 5 – Wykaz zrealizowanych zamówień (pobierz:  .docx lub .rtf)
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o dysponowaniu zapleczem technicznym (pobierz:  .docx lub .rtf)
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o dysponowaniu personelem (pobierz:  .docx lub .rtf)
Załącznik nr 8 – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (pobierz:  .docx lub .rtf)
Załącznik nr 9 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (pobierz:  .docx lub .rtf)

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Informacja o otwarciu ofert - część 1 projektu ( pobierz:  .pdf)
Informacja o otwarciu ofert - część 2 projektu ( pobierz:  .pdf))

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja o unieważnieniu postępowania ( pobierz:  .pdf)Opublikował: Joanna Lipińska
Publikacja dnia: 26.09.2019
Podpisał: Joanna Lipińska
Dokument z dnia: 11.04.2014
Dokument oglądany razy: 10 855